Mga Madaliang Pagsusulit

Ang Islam ay nag simula na kakaiba


Deskripsyon: Isang maiksing hadith tungkol sa pagiging kakaiba. Sinusundan ng pagtalakay sa Pagkaka-iba, at kung paano ito nauugnay sa Islam sa kasalukuyan at sa nakaraan.

Ni Aisha Stacey (© 2017 NewMuslims.com)

Nai-publish sa01 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Mga Piling Pangungusap

 

Sensitibong Usapinn (intimate Issues)


Deskripsyon: Isang maiksing alituntunin sa maselang usapan at mga kaasalan sa kwarto (mag-asawa) na naaayon sa batas ng Islam.

NiAisha Stacey (© 2017 NewMuslims.com)

Nai-publish sa01 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Kasal

 

Kalusugan at Kalakasan ng Katawan (2 of 2)


Deskripsyon: Ang papel na ginagampanan ng kalusugan at ehersisyo sa buhay ng isang mananampalataya.

Ni Aisha Stacey (© 2017 IslamReligion.com)

Nai-publish sa 04 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Alituntunin sa Tamang Pagkain

 

Kalusugan at Kalakasan ng Katawan (1 of 2)


Deskripsyon: Maigsing patnubay sa wastong pagkain at nutrisyon sa Islam.

Ni Aisha Stacey (© 2017 IslamReligion.com)

Nai-publish sa04 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Alituntunin sa Tamang Pagkain

 

Pag Unawa sa Media Stereotyping


Deskripsyon: Isang maikling paglalarawan sa media stereotyping, paano ito gumagana at paano ito nagpapakalat ng mga kurukuro. Sinundan ito ng mga mungkahi upang hadlangan ang negatibong resulta ng media stereotyping.

NiAisha Stacey (© 2017 IslamReligion.com)

Nai-publish sa04 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Pamamahala sa Pagbabago

 

Search Videos

Ang lahat po ng larawan na naitala o makikita dito ay kabahagi lamang ng mga ibat ibang programa o activities ng aming Islamic Dawah Center.

 

Go to top